Skip to main content

EL termografi

-   FORBEDRET SIKKERHED   -

Forbedret sikkerhed

Termografering af eltavlen afslører hurtigt, hvis der er defekter, overbelastninger i tavlekomponenter eller andre dårlige forbindelser.

Professionel termografering kan mindske risikoen for overophedninger, fejl og kortslutninger i eltavlen, der i værste fald kan medføre driftsstop.

Authentic Tradition

Se eksempler herunder

Anbefaling til kunden.

Nul-leder og klemme har ikke den optimale forbindelse.

Skal monteres om, evt. påsætning af ledningstylle.

Anbefaling til kunden.

Der er ikke tale om en termisk fejl.
Leder fra et kabel ligger uisolerede inde i tavle bag en gruppe. Dette kan i værste fald medføre en kortslutning.

Skal isoleres og afsluttes i klemmer.

Authentic Tradition